מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יהושע לחובר

נולד בשנת 1924 בפולין, עלה ארצה בשנת 1937 ושנתיים לאחר מכן השתקעה משפחתו בנתניה.
עם סיום לימודיו בישיבה והסמכתו לרבנות, התגייס לשרות סדיר בצה"ל ושימש כרב צבאי, תפקיד אותו מילא גם במלחמת "סיני" ו"ששת הימים".
עם שחרורו מצה"ל התמסר, בנוסף לעסקיו הפרטיים, גם לפעילות ציבורית שהתמקדה בעיקר בנושא חינוך, והיה בין היוזמים והנושאים בעול הקמתם ואחזקתם של מוסדות חינוך דתיים.
בבחירות למועצת העיריה השישית נבחר כחבר מועצה כנציג "אגודת ישראל" ו"פועלי אגודת ישראל" וכיהן כיו"ר ועדת החינוך העירונית.
כיום הוא ממשיך בפעילותו הציבורית אף הקים את בית המדרש הגבוה לתורה והוראה, להכשרת רבנים בשם "נחלת חיים".