מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מקס לב

נולד בשנת 1913 בעיר ספי אשר במרוקו.
אביו המנוח משה היה רב הקהילה במקום במשך ארבעים שנה.
בשנת 1937 עברה המשפחה לקזבלנקה ושם הפך לסגן ראש הקהילה היהודית, אף נבחר למועצת העיר והיה היהודי היחיד בה.
בשנת 1952 החל לעבוד עם נציגי ממשלת ישראל שהגיעו למרוקו על-מנת לסייע לעליית יהודים ארצה.
על פעולותיו שנעשו בסודיות תוך סיכון חייו וחיי משפחתו, זכה לקבל שני אותות ממשלת ישראל: "אות ההגנה" ו"עיטור לוחמי המדינה".
כיום משמש כיו"ר ברית יוצאי מרוקו בנתניה וחבר מרכז מפלגת העבודה.