מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

עובדיה בן-שלום

נולד בתימן בשנת 1923. בגיל 7 עלה ארצה, לאחר שהותו במשך שלוש שנים בתל-אביב עבר לנתניה.
בנתניה התגורר בשכונת בן-ציון, היה חבר בועד השכונה, מפועלי היהלומים הראשונים ופעיל בהגנה.
בשנת 1950 התחיל לעבוד ב"לשכת העבודה" וניהל את מחלקת התעשיה, במקביל היה ממיסדי בית ההסתדרות בשכונת בן-ציון "בית טביב" וממקימי בית הכנסת "עץ חיים" בוא הוא שימש כנשיא עד יום מותו.
בשנת 1970 ייסד את האגודה לטיפוח חברה ותרבות בישראל, שמרכזה בנתניה ושלוחותיה ברחבי הארץ ומעבר לים.
האגודה פועלת בתחום החברה הישראלית, שוקדת לחשוף אוצרות רוח ופולקלור מגלויות ישראל, לשמרם ולהנחילם לדורות הבאים. במסגרת האגודה מתקיימים ערבי תרבות.
לאגודה מוזיאון קטן המתעד את יהדות תימן.
על שמו יש מרכז קהילתי בשכונת בן-ציון. עובדיה היה בין מיסדי המרכז ועם מותו הוסב השם לעל שמו.

אלבום תמונות