מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שרה גוט (אפשטיין)

נולדה בישראל בשנת 1921 בת יצחק וחנה. משפחת אביה הגיעה לישראל בשנת 1882 והיו בין מייסדי המושבה זכרון יעקב. משפחת אמה הגיעה לארץ בשנת 1904. הוריה של שרה נדדו בישראל עד אשר בשנת 1932 קבעה את ביתם בנתניה.
שנות לימודיה זכורים לה היטב מאחר ולמדו בחדר אחד שלוש כיתות וגן. ורק בשנת 1934 נחנך בית ספר ביאליק והנדודים בחדרים שכורים פסקו.