מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שושנה בוימגולד (שטכלברג)

נולדה בפולין בשנת 1921 בת יהושע ואסתר - יהודית. משפחה ציונית בה דאג האב למורים פרטיים שיילמדו את ילדיו עברית ומקצועות הקודש. המשפחה עלתה לישראל בשנת 1933. בבי"ס ביאליק החלה ללמוד בכיתה ו' כאשר בחדר אחד למדו שלוש כיתות בו זמנית. אבי המשפחה לא ראה בהתיישבות את הגשמת החלום הציוני, אלא רק לאחר שהאיץ ודחף להקמת תשתית לצורכי הדת כמו: בית כנסת, שירותי קהילה ומאוחר יותר גם בית ספר דתי לאומי - תחכמוני.