מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יוסף לבקוביץ

נולד בהונגריה בשנת 1921. כבר בנעוריו החל בפעילות ציונית נגד הפשיסטים. את מלחמת העולם השניה עשה במחנות כפיה. לאחר מלחמת העולם השניה בד בבד עם לימודיו הפדגוגיים עבד כמנהל מוסדות חינוך לילדים ניצולי השואה. לאחר עלייתו לישראל עסק בחינוך במוסד עליית הנוער. עשה בשליחות חינוכית בברזיל ועם חזרתו לישראל קבע את מגוריו בשנת 1968 בנתניה והחל פעילותו ההתנדבותית באולפן ללימוד עברית לעולים ובחברות בבני ברית - כיהן כיו"ר. עם תחילת גל העלייה בשנות ה-90 פנה מר לבקוביץ למנהלת הקליטה בעיריית נתניה והציע את שירותיו בהתנדבות בכל תחום אפשרי.
כל פנייה לעזרה נענית בחיוב ובשמחה על-ידי מר לבקוביץ.
על כל אלה החליטה הוועדה להענקת יקיר העיר להעניק לו את עיטור יקיר העיר נתניה.

אלבום תמונות