מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שלמה חנס

נולד ברומניה בשנת 1921. עלה לישראל בשנת 1947 אך האוניה נתפסה ונשלחה לקפריסין ושם החל בפעילות התנדבותית. שלמה תושב נתניה משנת 1950. מאז יציאתו לגימלאות התנדב ב"רוטרי" ובה כיהן כמזכיר המועדון, יו"ר הוועדה לפעילות בקהילה וכגזבר קרן המלגות לסטודנטים. בצד פעילותו ב"רוטרי" התנדב גם ב"וועד למען החייל" ופעל רבות לרווחת החיילים ולקשר בין החיילים לקהילה, פועל למען הצלחת ה"שירותרום" בשיתוף עם עיריית נתניה.
על פעילותו המתמשכת ללא לאות למען הקהילה החליטה הוועדה להעניק לו את יקיר העיר נתניה.