מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

בנימין חדד

נולד בשנת 1924 בטריפולי למשפחת רבנים ציונית. בית האב הרב המקובל משה חדד ז"ל שימש מרכז לפעילות לקהילה היהודית. לאחר מלחמת העולם השניה יזם והקים מר חדד את תנועת "בני עקיבא" והיה מפעיליה המרכזיים של תנועת "בן יהודה והחלוץ".
מר חדד היה פעיל בפעולות ההעפלה מלוב לארץ ישראל.
בשנת 1950 עלה לישראל וקבע את מקום מגוריו בנתניה. מכאן המשיך בפעולותיו להעלאת וליווי עולים מלוב לישראל מר חדד הדריך במוסדות עליית הנוער בנתניה. יחד עם הרב פריג'ה אירגן את הקהילה הלובית והרביצו תורה בימי חול ושבתות. במשך כל השנים המשיך בפעילות החינוכית-ציבורית והיה בין מקימיה של קהילת "מקור בנימין" הפועלת בבי"ס תחכמוני. במשך כל השנים לא פסק מר חדד לפעול למען הקהילה, בעזרה לזולת, בחינוך ילדים ומבוגרים לאהבת האדם, המדינה והעיר נתניה. הינו חלק חשוב בעליית הקהילה הלובית לנתניה בביסוסה ובהתערותה בחיים התרבותיים בעיר.
ועל כל אלה החליטה הוועדה להעניק לו את עיטור יקיר העיר נתניה.