מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ירחמיאל ארנון

נולד ברומניה בשנת 1920, בבית מסורתי ציוני. לאחר מלחמת העולם השניה עלה לישראל והצטרף לגרעין קיבוץ רשפים. בשנת 1950 קבע מר ארנון את נתניה כמקום מגוריו והחל עבודתו ב"שקם". לאחר 33 שנות עבודה עם צאתו לגימלאות החל בפעילותו ההתנדבותית בבית בריצ'ר - לחינוך מיוחד, בבית בריצ'ר אומרים: "עד שהופעת ארנון היינו חסרי אונים ואתה הוכחת שהמתנדבים הם הכל יכול".
מר ארנון עושה נפלאות עם הילדים וכן את כל השליחויות הנדרשות וכל זאת מתוך אהבה תרומתו הרבה ניכרת במקום. פעילותו של מר ארנון בבית בריצ'ר אינה מונעת ממנו גם פעילות למען ועבור קהילת הגימלאים בעיר הפונים אליו בכל בקשה אותה או משתדל לפתור.
ועל כל אלה החליטה הוועדה להעניק לו את עיטור יקיר העיר נתניה.