מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יחזקאל אמני

נולד בפולין בשנת 1920. עם פלישת הנאצים לפולין נעצר על ידי הגסטאפו ולאחר 7 חודשים הצליח להימלט בפעולה נועזת ועבר את הגבול לרוסיה שם נתפס והוגלה למחנות עבודה בסיביר. בשנת 1941 שוחרר מהמחנות והצטרף לצבא הפולני (אנדרס). בשנת 1942 הגיע עם הצבא הפולני לישראל דרך עיראק וגוייס ל"הגנה". בשנת 1943 התיישב בנתניה והקים בה את משפחתו. במלחמת השחרור לחם בפלוג'ה נפצע והוכר כנכה צה"ל.
בשנת 1951 החל עבודתו בבנק הפועלים ובמשך 15 שנים ניהל את סניף הים עד לפרישתו לגימלאות. במקביל לעבודתו בבנק עסק בפעילות התנדבותית בכל תחום שהתבקש. מר אמני פעיל ב"עמותה למען הקשיש", ב"קרן אדוארד נוטדס" למען נפגעי פעילות איבה, אלמנות ויתומי צה"ל ו"יד שרה".
מר אמני הינו חבר פעיל בוועדות ציבוריות בשכונות ובעיר ידוע כאדם הנותן בסתר לנזקקים ועוד רחבה היריעה.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לו את עיטור יקיר העיר נתניה.