מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

דורית איזקוביץ

נולדה בשנת 1925 בדרום אפריקה בבית בו קיבלו חינוך ציוני לאומי. גב' איזקוביץ עלתה לישראל בשנת 1971 בעקבות בעלה אשר הרגיש צורך לעשות מעשה ציוני אמיתי. המשפחה קבעה את מגוריה בנתניה. מיד עם הגיעה החלה לעבוד במקצועה כקלינאית תקשורת במשרד הבריאות בו בעת התגבשה קבוצה של עולים ותושבי נתניה מדרום אפריקה שהחלו בפעילות התנדבותית.
בשנת 1975 החלה הפעילות של הפדרציה הציונית מדרא"פ בנתניה. הגב' איזקוביץ מונתה כאחראית לנושא הקליטה מטעם הפדרציה הציונית ופעלה רבות למען העולים החדשים בתחומים רבים. עם פרישתה לגימלאות הקימה את קבוצת המתנדבים יוצאי דרום אפריקה שהחלה פעילותה ההתנדבותית במעון נכים. גב' איזקוביץ כקלינאית תקשורת ויתר מתנדבי הקבוצה בכל תחום בו יכלו למלא צרכי הנכים כמו: הקמת הקבוצה לציור, עריכת מסיבות וארגון תערוכות. המתנדבים בראשותה של גב' איזקוביץ מבקרים בקביעות את הנכים ודואגים לכל מחסורם.
החל משנת 1992 הצטרפה גם ל"קרן ארצי שלי" המעניקה מלגות לעולים חדשים.
גב' איזקוביץ ובעלה זכו לפרסים רבים כהוקרה על פעילותם ההתנדבותית למען רווחת הקהילה וכדבריה: "פעילות זו העניקה לנו הרבה מעבר למה שאנחנו מעניקים".
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לה את עיטור יקיר העיר נתניה.