מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

כתריאל שמואלי

נולד בפולין בשנת 1917.
עלה ארצה בשנת 1936 והחל ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים.
במקביל ללימודיו התגייס להגנה ושרת בפלוגת הנוטרים.
עם סיום לימודיו היה מורה בכפר הנוער בן שמן ומאוחר יותר ניהל את המוסד.
הגיע לנתניה בשנת 1951 כמנהל בית החינוך התיכון בעיר.
לאחר איחוד ביה"ס עם בי"ס טשרניחובסקי, כיהן כסגן מנהל ומאוחר יותר כמנהל המוסד עד לפרישתו לגמלאות בשנת 1981.
כגמלאי משמש יועץ לקשישים בבטוח לאומי, חבר במועדון הגמלאים ומרצה בארגונים שונים.