מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

דב פלג

נולד בשנת 1916 בליטא.
עלה ארצה בשנת 1926 ולנתניה הגיע בשנת 1946.
היה חבר באצ"ל וחייל בפלוגות העבריות בצבא הבריטי, ולאחר מלחמת העולם עסק בחיפוש והצלת ילדים יהודיים ממנזרים באירופה.
בשובו לארץ היה מורה וסגן מנהל בבית ספר ביאליק ומפקח על בתי ספר ממלכתיים בנתניה והאזור.
כתב ופירסם ספרי לימוד עברית וציונות.
חבר וועדות חינוך ובטחון בעירית נתניה, יו"ר אגודת ניצן בנתניה מייסודה ועד היום, מרצה במועדון העוורים ובבית "יד לבנים".