מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

הרב אליעזר כהן

נולד בקרפטורוסיה כבן זקונים למשפחת רבנים מפורסמת.
לאחר הסמכתו לרבנות, כהן כרב בהונגריה.
עם עלות הנאצים נמלט בשנת 1940 לארה"ב שם שמש כרב ואב בית דין בניו-יורק במשך 35 שנים.
עלה ארצה לאחר שילדיו השתקעו בישראל, והתיישב בירושלים.
לאחר זמן קצר הגיע לנתניה, ונתמנה כרב בבית כנסת.
פעל להקמת בית כנסת חדש וסייע בגיוס תרומות להקמתו.
עוסק בעיר גם בבוררות ובפתרון בעיות שבין אדם לחברו.