מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חווה ווהל

עלתה ארצה בשנת 1936 מפולין.
הגיעה לנתניה בשנת 1942 והחלה בפעילות ציבורית במד"א, ליגה למלחמה בשחפת, ק.ק.ל וקרן היסוד.
בשנות החמישים, כעובדת סוציאלית בעירית נתניה, הרחיבה את מפעל ההזנה לתלמידי בתי ספר וטיפלה בתושבי שכונות העיר.
בשנת 1967 החלה לטפל בנכים המתגוררים בנתניה, ודאגה לשיקומם ולהסדרת מקומות עבודה ומגורים עבורם.
עם פרישתה מהעבודה פנתה להתנדבות בארגן "יעל" ובסיוע לארגונים שונים בקיום מגביות.