מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

משה הלר

נולד בשנת 1907 בהונגריה.
בשנת 1932 עלה ארצה והתיישב בשכונת נוה שלום, ומאוחר יותר בעין התכלת בנתניה.
הצטרף להגנה בשנת 1936 והתבקש על ידם להתגייס למשטרת הישובים.
במסגרת השרות במשטרה, שרת בבית הסוהר במגרש הרוסים בירושלים, והיה איש קשר של עצורי המחתרות עם משפחותיהם.
סייע בהורדת מעפילים בחוף נתניה.
בשנת 1948 כשוטר פתח את תחנת המשטרה בנתניה בנוכחות ראש הממשלה דוד בן גוריון וראש העיר דאז עובד בן עמי ז"ל.