מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

סימה גלבר

נולדה בשנת 1914 בפולין.
עלתה ארצה בשנת 1934 כסטודנטית באוניברסיטה העברית.
פעילת אצ"ל בתל אביב משנת 1935.
בשנת 1945 עברה עם משפחתה לנתניה ועבדה כמזכירת המועצה המקומית.
עם הקמת המוסד לביטוח לאומי הצטרפה לסגל עובדיו עד לצאתה לגמלאות בשנת 1981.
פעילה במוסדות וולונטריים בעיר, מייצגת את ארגוני הנשים במערך מל"ח-פס"ח, מסייעת לקשישים, אלמנות ונזקקים ומתנדבת פעילה באגודות מיח"א, אילן, אנוש, אגודה למלחמה בסרטן ואגודה למען החיל.
זכתה בתואר מתנדבת מצטיינת מטעם משרד הרווחה.