מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אלפונסו צבע

נולד בטנג'יר שבמרוקו בשנת 1917, ועלה ארצה עם משפחתו בשנת 1958.
טיפל מטעם הראשון לציון הרב נסים במהומות בואדי סאליב וזכה על כך לשבחים מידי נשיא המדינה דאז - י. בן צבי. כיהן כיו"ר הועדה למחקר סוציאלי, שעסקה במחקר על מצב העולים מצפון אפריקה בארץ ואשר הגישה מחקריה לראש הממשלה דאז - לוי אשכול. ועדה זו הולידה את ברית עולי מרוקו.
חבר במוסדות פיננסיים שונים בארץ: חבר דירקטוריון בבנק אדנים, בנק המזרחי, בנק כללי. היה ממייסדי קונצרן כלל ובנק אוניקן למשכנתאות ולהשקעות ומשמש עד היום כחבר דירקטוריון בחברות אלה.
חבר הועד המנהל והועד הפועל של אוניברסיטת בר-אילן, מוסד "יד ושם" ומוסדות רמות שפירא שליד ירושלים.
תומך ותורם למוסדות וארגונים אחרים בארץ ובנתניה.

פועלו בעיר נתניה

הקים קרן להלואות ללא ריבית לנצרכים בשם קרן "עמית" שהעניקה סיוע לעולים נצרכים בגובה של כ-50,000 $. קרן זו הפכה לאחר מכן לאגודת צבע. אגודת צבע הינה אגודה שפעולותיה נמשכות עד היום בסיוע למשפחות נצרכות, ובמיוחד מחלקת מלגות לסטודנטים. אגודה זו ברשותו הקימה בנתניה את מוסד בית אלעזרקי שהוא מוסד בו גדלים כ-70 ילדים ממשפחות הרוסות ואשר נמסר לניהולה של תנועת האשה הדתית לאומית וידוע כאחד מן המוסדות הטובים ביותר בארץ.
הקים ובנה את בית הכנסת "עליית שבטים" בפרדס הגדוד ששימש כמרכז פעילות לנוער מהשכונה ויחודו בכך כי מתפללים בו אשכנזים וספרדים.
הקים יחד עם משפחתו שבחו"ל שבעה גני ילדים ומעונות יום בשכונות מצוקה בעיר בשיתוף עם תנועת האשה הדתית לאומית.
הקים את שכון הזוגות הצעירים הראשון בנתניה ובנה מספר רב של מבנים המשמשים למגורים וכמבני ציבור.