מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

רחל קוגלר

נולדו בצ'כוסלובקיה בשנים 1924 - אליעזר ו-1927 - רחל. לאחר שעברו את השואה במחנות ריכוז שונים ניסו לעלות ארצה בספינת מעפילים, אולם הוגלו ע"י הבריטים לקפריסין, משם שוחררו והגיעו ארצה בדצמבר - 1946.
עם שחרורו של אליעזר מהצבא בתום מלחמת העצמאות החל לעסוק בחינוך, ובשנת 1954 עברו להתגורר בנתניה.
אליעזר היה מנהל בתי הספר הממ"ד רש"י ו"ישורון", אשר בתקופות ניהולו צמחו והתפתחו ומספר התלמידים בהם גדל מאוד.
משנת 1962 עוסקים רחל ואליעזר בטיפול בילדים נזקקים אשר גודלו עם ילדיהם במסגרת מוסד ילדים "סיני" בפרדס הגדוד, ובמוסד ציבורי של "אמונה" בית הילדים אלעזרקי.
בעבודתם עד עשרות הילדים רואים בני הזוג את מפעל חייהם, כאשר המטרה היא עדודם וטיפוחם בעזרת צוות הבית.