מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יעקב גרינשפן

נולד בשנת 1914 בפולין. עד מלחמת העולם השניה היה פעיל בתנועת הנוער החלוצי "דרור" בפולין.
עם תום המלחמה חזר לפולין ועסק בארגון שארית הפליטה והציבור היהודי לקראת עלייה לארץ ישראל.
בשנת 1950 עלה ארצה והתיישב בנתניה. מונה כאחראי על נושא השיכון במועצת הפועלים וכנציג משרד השכון בנתניה.
במסגרת תפקידו יזם פרוייקטים של הרחבת בנייה בשכונות העיר השונות: שכון ותיקים, רמת אפרים, עין התכלת, שכון מכנס, אזורים וקרית נורדאו ועזר רבות לתושבי העיר בכל הקשור בדיור.
כיהן גם כמזכיר עובדי המדינה בנתניה, חבר מרכז הסתדרות עובדי המדינה וכחבר מזכירות מועצת פועלי נתניה.
נשוי ואב לבת.