מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יהודה אייפרמן

נולד בפולין בשנת 1914. היה מראשוני תנועת בית"ר בארץ הולדתו.
בשנת 1935 עלה ארצה ובשנת 1939 הגיע לנתניה והחל בפעילות ציבורית כיו"ר ועדת קליטה של בית"ר והצה"ר בנתניה.
היה חבר הנהלת בנק הלוואה וחסכון מטעם תנועת החרות במשך 12 שנים, וחבר בלשכת הסעד של עירית נתניה.
כיהן כמזכיר לשכת העבודה באזור נתניה, וייסד עם חברים את שכונת "רמת זאב" במזרח נתניה ושכונות נוספות כמו "נוה דוד", שיכון "הרצל" ושכון "פרדס הגדוד".
היה מזכיר אגודת היהלומים בנתניה ופעיל בהנהלה ובפתוח הענף עד לשגשוגו.
בשנת 1952 פתח משרד לנסיעות ובטוח והיה מראשוני סוכני הנסיעות בנתניה.
חבר פעיל בארגון "בני ברית" ומסדר "הבונים החופשיים".
בארכיון עיריית נתניה נמצאת קלטת מפיו.