מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אברהם יעקב צ'ורלי

נולד בשנת 1896 בכפר קטן ברוסיה הלבנה.
סייר בארצות רבות בעולם.
הגיע לארץ-ישראל בשנת 1935. כאן נטע פרדסים ובנה שני בתים.
בשנת 1937 העלה את הוריו.
בראשית מלחמת העולם השניה פעל מטעם עיריית תל-אביב וראשה מר ישראל רוקח כדי להבטיח את האספקה של מצרכים חיוניים בשביל הישוב. לשם כך ניצל את קשריו המסחריים בארצות שונות באירופה.
פעולה זו המשיך עד שנת 1942. אח"כ נאלץ להעביר את סמכויותיו לממשלת המנדט, שרצתה לרכז את האספקה הזאת נוכח המצב הבטחוני המתוח באותה שעה (התקרבות הקורפוס האפריקאי של רומל בצפון-אפריקה) הוא עצמו יצא ליבשות אחרות: לאפריקה, אוסטרליה ועוד כדי לדאוג לאספקה. באוסטרליה נתקע, כאשר נחסמו דרכי התחבורה על-ידי כיבושי היפנים.
חזר ארצה בשנת 1946.
הקים שני מפעלי-טקסטיל בארץ, ביניהם אחד בבאר שבע.
אח"כ התמסר להקמת מוסדות חינוך (ישיבות, גני-ילדים במקומות שונים).
ייסד קרן למלגות לאוניברסיטאות.
יזם גם מפעלים רפואיים וכן מעון ילדים בטכניון החיפני.
על שמו גני ילדים בנאות שקד - נתניה.