מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

זהבה שחור

נולדה בעיירה קלצק בפולין. סיימה את הגימנסיה העברית בוילנה, בה למדה משך 5 שנים, בשנת 1933. למדה באוניברסיטה של וילנה, מקצועותיה היו: חנוך והיסטוריה.
עלתה לא"י בשנת 1936. היתה חברת "הגנה". בימי מלחמת העולם השניה שירתה במסגרת הצלב האדום הבריטי, בעת שהותה באיי בהמה.
בשנת 1941 סיימה קורס למינהל באוניברסיטה של מיאמי, ארה"ב. מאז שובה בשנת 1945 היא מתגוררת בנתניה, בשכונת נוה-איתמר, שבעלה הוא אחד ממיסדיה.
מאז שנת 1950 עבדה כמורה במקומות שונים, ובשנת 1952 ייסדה את ביה"ס "מסילות" בשכונת "דורה" (בית חינוך ו'). באותה שעה הוסיפה לנהל את ביה"ס במחנה העולים בעין התכלת, בצפונה ובדרומה של העיר כאחד.
בשנת 1954 עברה לנהל את ביה"ס "אלומות" בשיכון הוותיקים (בית חינוך ז') בבית-ספר זה הכבידו על המחנכים, נוסף על תנאי השיכון הלקויים של המוסד, גם בעיות מיזוג הגלויות והאינטגרציה של תלמידים עולים, מהם פליטי השואה, יוצאי שלושים ושש ארצות.
ליד בית ספר זה הוקם משק חקלאי וכן הורחבה בו הוראת המלאכה. בית ספר "אלומות" זכה בפרסים רבים לחקלאות, ומחנכים רבים מחוץ לארץ ביקרו בו לשם התרשמות משיטות ההוראה, הנהוגים בו.
בשנת 1959-60 קיבלה מענק-השתלמות מקרן החינוך של ארצות הברית, ולרגל זה ביקרה בבתי-ספר רבים במדינה זו.
בשנת 1977 זכתה, יחד עם מורי מוסדה, בפרס החינוך המחוזי ובתעודת הוקרה מאת עירית נתניה.