מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יצחק שוויצר

נולד בפולין 6.2.1915. היה מאורגן בתנועה הציונית-חלוצית מאז שנתו ה-17. עלה לארץ ב-1935. מאז 1936, בפרוץ המאורעות פעל בתחום הבטחוני.
בשנת 1936 - שמר בפרדסי-נתניה. הצטרף ליחידת הפו"שים, שבסיסה היה בשכונת בן-ציון בנתניה, והיה מפקדה משך שנה וחצי.
סיורים בגבולות המזרחיים של נתניה עד לסביבות שויכה (סוכו העתיקה) באיזור טול-כרם. התגייס לפלוגות-לילה של וינגייט, ושירת בכפר-יונה עד 1939. בכל התקופה שרת כנוטר במשטרת הישובים מטעם ההגנה - מפקד פלוגת חי"ש בנתניה.
בין 1946 ל-1948 סגן מפקד מטעם ההגנה.
שרת בצה"ל, סיים בדרגת סגן-אלוף, היה מפקד גדוד.
במלחמת ששת הימים היה מפקד צבאי של נפת נתניה, והמשיך בתפקיד זה עד 1971.
בין מיסדי המשמר האזרחי בשנת 1974.
קצין בכיר בממשל הצבאי ביהודה ושומרון משך 12 שנים. קיבל הרבה עיטורים בטחוניים, החל באות ההגנה וכלה באות מלחמת יום-הכיפורים.

אלבום תמונות