מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שלמה לרמן

נולד בירושלים בחודש מאי 1912, להורים שומרי מסורת. דור שלישי בארץ ישראל. בוגר ישיבת "עץ חיים".
היה פעיל בשורות "ההגנה" בירושלים, בקורסים ובהדרכה.
בחודש אוגוסט שנת 1933 הפסיק את לימודיו בבית מדרש למורים בירושלים, נשא לאשה בת לבית פרופסורסקי והלך אחריו לנתניה.
במשך שלוש שנים עבד בנתניה בהנחת צינורות השקאה בפרדסיה, וכן גם בעבודות בניין שונות.
אותה שעה טיפל בנשק שבמחסני ההגנה במקום ובישובים הסמוכים לנתניה. אחראי על הסליקים בנתניה, בעזרתם של אהרן לנדה ואברהם וינר. לאחר שסיים קורס בהדרכתו של יעקב דורי ז"ל נתמנה בשנת 1935 למפקדה של נתניה מטעם ההגנה בתפקיד זה שימש 8 שנים.
בשנת 1936 גוייס למשטרת הישובים העבריים בשליחות ההגנה.
בתפקיד של סרג'נט גושי המשיך לאמן אלפי חברי ההגנה בהסוואה של שוטרים מיוחדים.
השתתף ברכישת נשק, בהורדת מעפילים מן הספינות ופיזורם על פני ישובים בארץ.
עם הקמת צה"ל הועבר הכח של משטרת הישובים לפקודת צה"ל, בחטיבת אלכסנדרוני. השתתף בפעולות חטיבה זו עד שחרורו מצה"ל, בשנת 1949. בשנת 1974 התגייס למשמר אזרחי בנתניה, ובו הוא משרת עד היום. נתמנה למנהל מחלקת התברואה והרשיונות בעירית נתניה.
בתקופת עבודתו בעיריה היה חבר ועד העובדים בעיריה, ובכמה קדנציות שימש גם כיושב ראש ועד זה.