מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מאיר האוס

נולד בשנת 1914 בפרגה, מפרבריה של וורשה, בירת פולין.
בגיל צעיר הצטרף לשורות בית"ר ושימש כמפקד קן בית"ר פרגה-וורשה. עלה לארץ בשנת 1933.
משנת 1934 עבד בים המלח והיה מראשוני המייסדים של תא הסתדרות העובדים הלאומית במקום.
בשנת 1941 הצטרף לאצ"ל. נעצר כפעם בפעם וישב בבתי-כלא של השלטון המנדטורי. אף נעצר אחר הטבעת "אלטלנה".
בראשית שנות ה-40 נבחר לועד הפועל של הסתדרות העובדים הלאומיים. היה גם בין מייסדי תנועת החרות, בה שימש בתפקידים שונים.
בראשית שנות השישים נבחר להנהלה העולמית של ברית-חרות-הצה"ר. ביקר בחו"ל כשליח תנועה זו, בעיקר בארצות דרום-אמריקה והתלווה לשליחותו של יו"ר התנועה מנחם בגין בארצות אלו.
עבד כעתונאי ביומון "המשקיף", והשתתף אח"כ גם בעתון "חרות". כיהן בכמה תפקידים גם בהסתדרות העובדים הלאומית (כמזכיר, כראש האגוד המקצועי).
בשנת 1955 נבחר מטעם תנועת החרות למועצת עירית נתניה וכיהן במועצת העיר משך 4 קדנציות (בקדנציה האחרונה - מטעם הליכוד). בתקופת כהונתו בעיריה שימש בתפקידים רבים ושונים. בשמשו כחבר ועדת המנגנון הניח את היסודות ליחסי עבודה סדירים בין ההנהלה לעובדים.
ראוי לצטט את מה שכתב על מר האוס הד"ר שטרנברג המנוח בזכרונותיו:
"נאומיו של מר האוס במועצת העיריה הצטיינו באמנות ריטורית ובכושר שכנוע... נוסף על כך ידע לתבל את דבריו במילי-דבדיחותא בקשר למה שהתרחש בין כתלי העיריה ובעיר בכלל. בהברקת סגנונו ובליטוש לשונו לא היה דומה לו איש בעירית נתניה..."