מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

דוד דהרי

נולד בשנת 1928 בתימן. עלה לא"י בעת היותו תינוק.
המשפחה התישבה בחדרה. אביו מת בדמי-ימיו.
הגיע לנתניה בשנת 1942. יחד עם קבוצת חברים גר בבית אריזה. היה חבר בתנועת נוער "הנוער העובד".
אח"כ עבד זמן מה במקצוע היהלומים.
מאוחר יותר הצטרף לארגון הצבאי הלאומי - אצ"ל, בו היה פעיל שנים מספר.
השתתף במלחמת השחרור ובמלחמות אחרות לתקומת ישראל.
מאז שנת 1952 התנדב לפעילות ציבורית.
בשנת 1957 - נבחר כחבר במועצת העיריה מטעם השכונות.
היה יושב ראש הועדה לשירותי-רווחה (שיכון, סעד, עבריינות).
בעשרים שנות פעילותו בעיריה הקפיד על שיתוף פעולה של עובדים.
למר דהרי - שלושה ילדים וחמישה נכדים.
בארכיון עיריית נתניה מצויים קלטת קול (מק 4, 40) ותיק מידע (פ 7, 37).