מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יעקב גרוס

נולד בהונגריה בשנת 1911. עלה ארצה, כתייר, בשנת 1933. הגיע לנתניה והתגייס לפלוגת העבודה של בית"ר ברמת-טיומקין, תחת פיקודו של הלל צור. בתקופה זו עבד בנטיעת פרדסים ובחפירת תעלות לשם הנחת קווי מים של המושבה. מאז נובמבר שנת 1935 החל בעבודת-הכבישים. מטעם לשכת העבודה של נתניה, הועסק בחפירת הכביש נתניה - בית ליד. בעבודות אלו המשיך עד שנת 1939.
בשלהי שנת 1939 החל בעבודה קבלנית: סלילת כבישים למחנות-הצבא (הבריטי) בצפון נתניה. עבודה זו נעשתה בשותפות עם מר משה שקד ז"ל ועם אהרון לנדה ז"ל.
בראשית שנות ה-40 קיבל מחברת "פיתוח חוף נתניה" את העבודה לסלילת כבישים בדרום-העיר. לעבודה זו נדרשו הרבה פעולות חציבה, שלביצועה קיבלנו רשיון לדינמיט. חומר זה אוחסן במרתף ביתו של אהרון לנדה, ומתוכו הוצאה יום-יום כמות שנדרשה לעבודה.
את רוב הדינמיט העביר למחסני אצ"ל.
כשהגיעו אניות המעפילים לחופה של נתניה, עזר להעלותם על החוף ולסידורם בעבודה.
נבחר לועד המושבה מטעם המפלגה הרביזיוניסטית בשנות ה-40, התקין את מגרשי הטניס הראשונים בנתניה. וכן ביצע את רוב עבודות היישור והתשתית של גן-המלך והטיילת של העיר.