מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אהרון יהודה בוכנר

נולד בשנת 1906 בעיירה פילזנו בגאליציה המערבית הסמוכה לטרנוב. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבית המדרש וסיים גם בית-ספר יסודי שבעיירת מגוריו. המשיך לימודיו בסמינר "תחכמוני" בוורשה, בירת פולין, שחידשה את עצמאותה בשנת 1912 וגאליציה כלולה בה.
כבוגר הסמינר נתקבל להוראה בבית-ספר יהוסי לילדים יהודים בעיר ביילסקו (ביליץ) שבשלזיה הפולנית. כעבור שנתיים נסע לברסלאו, בירת שלזיה הגרמנית דאז (ועד תום מלחמת העולם השניה) כדי להשתלם שם בלימודים אקדמיים. באוניברסיטה של ברסלאו למד פילוסופיה, ובסמינר לרבנים שבאותה עיר השתלם במקצועות היהדות. אח"כ המשיך בעבודת ההוראה בביילסקו כמורה לדת וללשון העברית עד שעלה לא"י בשנת 1934; במשך שנתיים המשיך ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים.
בארץ הורה תחילה בחיפה, בביה"ס היסודי "נצח ישראל", אח"כ נתקבל כמנהל בבית-הספר שבראש פינה, בין השנים 1938 ו-1940.
הגיע לנתניה בשנת 1940 והיה מנהלו של בית-הספר "תחכמוני" במשך שתים-עשרה שנים. לאחר מכן, עם ייסוד ביה"ס התיכון הדתי "בר-אילן" כיהן כמנהלו במשך שלוש שנים. (1952-55), ולאחר מכן חזר לבית-הספר "תחכמוני" ונשאר שם עד שיצא לגימלאות בשנת 1971. באותה תקופה הועבר באורח זמני לאגף החינוך, וכיהן במשך שנה אחת, כמנהל המדור לחינוך במחנות.
היה פעיל במערכות "ההגנה" במשך תקופת שהותו בחיפה, בראש פינה ובנתניה. עד שמלאו לו 45 שנים. אח"כ הועבר לשרת בהג"א ובמגן דוד אדום.
בארכיון עיריית נתניה מצויה חוברת לזכרו (ג 23, 1273).