מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אהרון גליקמן

יליד 1926. מותיקי הישוב בירושלים. דור שביעי בארץ. תלמיד הישיבות המפורסמות, "בית יוסף" וישיבת "לומז"ה" שבפתח-תקוה.
בגיל צעיר הוסמך להוראה ודיינות ע"י הרבנים הראשיים דאז.
שירת באירגון המחתרות והיה שותף למיגור האויב הבריטי דאז.
לאחר נשואיו, שימש כשוחט ובודק בנחלים והיה מראשי ומקימי ישוב נחלים.
נקרא ע"י הרב הראשי לנתניה, הרב משה לוין זצ"ל, לבוא ולהקים את מערך הכשרות בנתניה ולשמש כרב בית המטבחיים, בית השחיטה וכשוחט-בודק ראשי של נתניה. בתפקיד זה שימש עד צאתו לפנסיה.
במקביל לתפקידיו הציבוריים, ביתו פתוח לכל דורש ונזקק. לימד נערים והכינם לבר-מצווה, הורה שעורי תורה ולימד שחיטה, ללא קבלת שכר.
בכל האמור, תרם רבות לצביונה ולדמותה הייחודית-רוחנית של נתניה.
הקים משפחה לתפארת, ארבעה בנים ושתי בנות.