מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

צבי בנגיס

נולד ב-15.7.15 בעיר ליפיה (ליבאו) בלטביה, למשפחת רבנים. סבו היה רב העיר.
בליפיה למד בבית הספר היסודי-דתי "תורה ודרך ארץ" של אגודת-ישראל ואחר כך סיים את לימודי הגמנסיה העברית-ממלכתית. בשנת 1933 השתלם בקורסים לכלכלה והנהלת חשבונות ועבד שנתיים בבנק. היה חבר בתנועת הנוער הציוני "הרצליה" ובאוקטובר 1935 עלה לישראל.
בתל-אביב עבד כמנהל חשבונות. בשנת 1937 התגייס ל"הגנה". ב-1942 עבר לגור בנתניה ועבד כמנהל חשבונות במפעל ליהלומים. בשנה זו הצטרף להסתדרות הכללית.
עם קום מדינת ישראל, נרשם למפלגה הפרוגסיבית - לימים, המפלגה הליברלית העצמאית. בשנת 1955, לקראת הבחירות לכנסת השלישית, שימש כיושב ראש ועדת הבחירות האזורית לאזור נתניה והשרון.
בשנת 1959 נתקבל כאח במסדר הבונים החופשים, בלשכת חבצלת השרון נתניה, בו ממשיך להיות פעיל גם היום.
בשנת 1960 נבחר מטעם רשימת ליברלים עצמאים, כחבר מועצת עיריית נתניה וכחבר הנהלת העיר.
בשנת 1975 הצטרף למשמר האזרחי עם מינוי של שוטר מיוחד.
משנת 1957 עד שנת 1987 עבד כמנהל חשבונות ובחלק מהזמן כסמנכ"ל כספים בחברת "דלק". בחמש השנים האחרונות לימד עברית וידיעת הארץ לתלמידים, עולים חדשים, בבית הספר "בארי" בנתניה, 5 שעות בשבוע, בהתנדבות. כמו כן, חבר הנהלה פעיל של "אילן" - איגוד ישראל לילדים נפגעים - סניף נתניה.
בשנים האחרונות מלמד בהתנדבות עברית וידיעת הארץ ילדי עולים בביה"ס "בארי" ומשמש כחבר הנהלה פעיל בארגון "אילן" סניף נתניה.