מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שלום בן זכריה (בשארי)

נולד בתימן בשנת תרפ"ח (1928) וב-1940 עלה לארץ והצטרף לעבודה בפרדסים ובחרושת עד 1952. מאז ועד ה-9/91 עבד בעיריית נתניה באגף לשרותים חברתיים.
שרות מילואים - בוגר קורס קציני מ.פ. ומתקדם 5/62 קצין שלישות. סיים שרותו הצבאי בשנת 1985.
התנדב במשך 14 שנה במשמר האזרחי, 4 שנים שימש כמפקד תחנה אזורית, וקיבל אות ממלכתי ומכתב הוקרה משר המשטרה עם הפרישה.
השתתף כחבר ועדת פס"ח כנציג שירותי הרווחה.
פעילותו הציבורית: חבר ויו"ר ועד הורים בי"ס עממי "תחכמוני", חבר ועדי הורים מחוזי וארצי. חבר ועד עובדי עיריית נתניה - חבר מזכירות ארצית לעובדי רשויות מקומיות וציר ועידה. חבר מוסדות הפוהמ"ז מקומי וארצי. חבר ויו"ר ועד רמת-חן ובן-ציון. חבר הועדה הציבורית הראשונה לגילוי ילדי עולי תימן והשתתף בחקירה, איסוף חומר ותיעודו.
בנוסף, פעיל במוסדות תורה וחסד, חינוך ותרבות. יוזם, מקים ומפעיל מרכז רוחני קהילתי "שבי ציון" ע"ש ר' יחיא בשארי זצ"ל, לפעילות תורנית וקהילתית לאוכלוסיה במקום ומחוצה לו.
חבר עמותה ע"ש סובל - המעניק תשמישי קדושה לילדים נזקקים ומחוסרי אמצעים ועולים חדשים. יוזם וסייע בהקמת מרכז טיפול יום לזקנים ומקווה טהרה לנשים לאוכלוסיה בשכונת בן-ציון.
כתב ספרון לזכר אביו, ר' יחיא בשארי זצ"ל, חשיפת תולדות קהילות עתיקות בתימן - סיפור הנדודים והסבל בדרכים ובמחנות בדרך לציון - הספרון נמצא ראוי למענק כספי על ידי משרד החינוך בשל החשיבות ההסטורית בנושאים הכתובים.