מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יהודית רזמוביץ

"המעשה הוא הכל, התהילה היא לא כלום"

נולדה בפולין בשנת 1928 למשפחה ציונית מסורתית. בשנת 1935 עלתה יחד עם כל המשפחה לישראל ומאז תושבת נתניה.
יהודית רזמוביץ היתה פעילה ב"הגנה", נישאה ליצחק רזמוביץ ז"ל - מאבני היסוד של התיירות בעיר נתניה, יחד הקימו את קפה "אירופה" ואת מלון "חוף" מבתי המלון הראשונים בעיר.
יהודית אם לשלושה בנים שהלכו בדרכי ההורים ועוסקים בתיירות בעיר נתניה.
במשך כל השנים עוסקת יהודית רזמוביץ בהתנדבות וחברה באירגונים וולונטריים כויצו, הועד למען החייל, בני ברית, אילן ועוד.
יהודית נכונה להרתם לכל משימה שתוטל עליה ואף לתרום ביד נדיבה למען אוכלוסיית הנזקקים בעיר, מילגות לתלמידים בני העיר.
יהודית מאופיינת במתן בסתר ועוד פעילויות רבות למען רווחת הקהילה והפרט, תמיד נכונה לעזור, לכל פניה עם חיוך וביד נדיבה, והלוואי וירבו כמותה בישאל.
ועל כל אלה החליטה הוועדה להעניק לה את עיטור "יקירת העיר".