מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יפה רוס

"פתחה את ליבה בפני החריגים בחברה"

נולדה בפולין בשנת 1921. עלתה ארצה יחד עם משפחתה בשנת 1925. עם סיום לימודיה בתל-אביב הצטרפה לגרעין "הנוער העובד והלומד", עלתה לקיבוץ "מסדה" ומשם עברה ל"אשדות יעקב".
אחות במקצועה.
במהלך שנות החמישים התנדבה יחד עם צוות חברות מטעם "הבונים החופשיים" ועבדה עם ילדים במצוקה, דאגה לארוחות חמות, פעילויות תרבותיות וכל זאת על מנת להשלים לאותם הילדים את החסכים בבית.
בשנת 1969 התיישבה בנתניה ומאז ועד עצם היום הזה לוקחת חלק פעיל ונכבד בחיי העיר למען הפרט והקהילה.
מזה 24 שנים חברה בארגון "בנות ברית" ומכהנת במשך כל השנים כיו"ר הוועדה הסוציאלית של לשכת בנות ברית בנתניה.
מפעל חייה של יפה רוס הוא "מע"ש" - המוסד לחריגים. ב"מע"ש" מעבר לכיף ולנוחיות לחניכים המטרה הינה להכינם וללמדם לחיים עצמאיים. ביוזמתה עובדות כל אחיות הלשכה במע"ש בהתנדבות.
בכוח אמונתה החזקה בערך התרומה וההתנדבות מגייסת את הקהילה ועושה רבות לשיפור איכות חייהם של אוכלוסיות חלשות.
את תרומתה ופועלה של יפה רוס לא יכולות לתאר המילים.
ועל כל אלה החליטה הוועדה להעניק לה את עיטור "יקירת העיר".