מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ישעיהו קווה

"לזכור ולא לשכוח"

נולד בפולין ב-1918. ניצול שואה יחיד ששרד מכל בני משפחתו שניספו.
ב-1947 נישא לאסתר והקים בית חדש.
עלה לישראל בשנת 1950 והתיישב בנתניה.
בשנים 1950-53 עבד בשירות צה"ל בבניית ביצורים.
בשנת 1980 הכניס ספר תורה להנצחת שמם של בני משפחתו לבית הכנסת "פורת יוסף" בנתניה.
ב-1948 הקים אנדרטה לזכר משפחתו וקהילת יהודי קאליש.
ב-1984 הקים אנדרטה בחולון לזכר קורבנות השואה מעיר הולדתו, קאליש.
במשך השנים פעל ופועל בהתנדבות בארגונים הבאים: המשמר האזרחי, אנוש, בני ברית, "עזרה לקשיש". כמו כן היה פעיל באיסוף תרומות למפעלי צדקה שונים.
ועל כל אלה החליטה הוועדה להעניק לו את עיטור "יקיר העיר".