מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

הדסה דאום

נולדה בשנת 1918 בפולין. עלתה לישראל בשנת 1935 ומאז נישואיה ב-1940 תושבת העיר נתניה.
הדסה היתה חברה פעילה בארגון הצבאי הלוחם (אצ"ל). עם קום המדינה התנדבה לסייע בקליטת גל העליה, משימה אשר לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
הדסה דאום פועלת בהתנדבות למען הפרט והקהילה בארגונים וולונטריים שונים כאשר שיא התנדבותה הוא העזרה בהקמת ארגון אנו"ש ופעילותה בארגון מלבד היותה חברת ההנהלה במשך כל השנים.
פועלה, מסירותה והשקעתה למען קידום החוליה החלשה בחברה הינה ללא גבולות והפכה לשם דבר בנתניה.
ועל כל אלה החליטה הוועדה להעניק לה את עיטור "יקירת העיר".