מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יעקב גרינבלט

נולד בפולין בשנת 1917 למשפחה ציונית-מסורתית. עלה לישראל באנית מעפילים "עף-על-פי" בשנת 1937 יחד עם עוד 54 צעירים ביניהם עולה הגרדום הראשון שלמה בן-יוסף. נלחם בשורות הפלוגות בגליל במשך שנתיים ובשנת 1939 השתקע בנתניה.
הצטרף לשורות האצ"ל (ארגון צבאי לוחם) נתפס ונשפט למעצר בלטרון שם שהה עד לקום המדינה.
עםפרישתו לגימלאות הצטרף למתנדבי המוסד לביטוח לאומי. עסק בטיפול בקשישים, ביקור חולים וסיוע יומיומי בה הוא עוסק שנים רבות עד עצם היום הזה מתוך אהבת ישראל.
ועל כל אלה החליטה הוועדה להעניק לו את עיטור "יקיר העיר".