מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

עשהאל עוזרי

נולד בשנת 1917 בתימן.
עלה ארצה בשנת 1930 והצטרף לתנועת הצופים ובהמשך גוייס לשירות ההגנה.
לנתניה הגיע בשנת 1941 והיה מראשוני המתישבים בשכונת בן-ציון.
כיהן כמזכיר אגודת פועלי היהלומים בנתניה ובהמשך כמזכיר ארצי של אגוד פועלי היהלומים בועד הפועל של ההסתדרות הכללית.
התנדב בקליטת יהודי תימן "מרבד הקסמים" וממשיך אף היום בסיוע לקליטת עולים חדשים.