מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

זליג ליברמן

נולד בשנת 1919 בברסרביה.
בשנת 1935 התישב בנתניה והיה מראשוני שכונת עין התכלת ועיקר עיסוקו בחקלאות ובפרדסנות.
היה ממיסד האגודה הצרכנית בנתניה וכיום ממלא תפקיד של הדרכה ופיקוח ברשת הקו-אופ בנתניה.
פעיל בארגונים וולנטרים וכיום מכהן כנשיא לשכת בני ברית "שבי ישראל" ויו"ר ועדת הרווחה בה.
מתנדב רבות למען קליטת עליה.