מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ד"ר דוד גדני

נולד בשנת 1921 ברומניה.
היה ממנהיגי הקהילה ומזכיר הקרן הקיימת בעירו.
בשנת 1936 הצטרף לאצ"ל ברומניה.
בשנת 1949 עלה לארץ והתיישב בנתניה.
פעיל בארגונים וולנטרים ושימש פעמים אחדות כנשיא לשכת בני ברית "שבי ישראל", ממיסדי סניף אנוש בנתניה, ממקימי המועדון הראשון לשוטרים, חבר בהנהלת האגודה למען החיל.
תורם רבות לקליטת העליה בעיר ולטיפול בנזקקים.
בשנת 1985 קיבל את אות ראש העיר לנתניה למתנדב.
על פעילותו למען הקהילה קיבל בשנת 1986 מגן שר העבודה והרווחה למפעל חיו.