מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חישקה כרוסט

נולדה בשנת 1911 בפולין.
עלתה לארץ בשנת 1941 לאחר מסע תלאות ברחבי אירופה ועברה להתגורר בנתניה בשנת 1942.
כחברה בארגון הצבאי הלאומי, שימש ביתה מרכז לפעילות מחתרתית ושמה הוזכר בהזדמנויות רבות בזכרונותיהם של אנשי האצ"ל כסמל של מסירות והסתכנות.
פעילה בארגונים וולנטרים ובמתן בסתר ועוסקת בקליטת עולים מאז קום המדינה.