מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יונה תלם

נולד בשנת 1915 בליטא.
בשנת 1925 עלתה כל משפחתו ארצה.
לפני מאורעות 1929 התגייס להגנה, ובמקביל עבד כפועל בפרדסים.
לנתניה הגיע בשנת 1941, ובנה בית בשכונת עין התכלת.
כחבר מפא"י היה מרכז האיגוד המקצועי במועצת פועלי נתניה, מזכיר אגודת פועלי היהלומים והמתכת ומנהל שרות התעסוקה בעיר.
היה מנהל המרחב בשרות התעסוקה וניהל את המדור הארצי למוגבלים בכושר עבודה.
היה חבר מזכירות מועצת פועלי נתניה ויו"ר ועדת ברורים של קופ"ח.
פעיל במועדון גימלאים בעיר.