מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יוסף רוט

נולד בשנת 1921 בצ'כיה, בבית ציוני מסורתי.
הגיע ארצה לחוף נתניה בשנת 1939 באניה קטינה.
בארץ הצטרף לפלוגות בית"ר ולאצ"ל.
עם הפילוג בין אצ"ל ולח"י הצטרף ללח"י, נאסר ע"י הבריטים בארץ ב-1941 והוגלה לאריתריאה וסודן עד שנת 1946. זוכר בכאב אם הפלוג, קרע במשפחות ובין חברים.
במקביל לפעילות מחתרתית פתח עסק עצמאי, בעיר, והיה בין מייסדי ארגון בעלי המלאכה וחבר הנהלתו במשך למעלה מ-30 שנה.
כיהן כחבר מועצת העיר התשיעית.
חבר ועדת השמות כולל בקדנציה האחרונה. פעל להנצחת "עולי הגרדום".
פעיל במוסדות יד לבנים בנתניה לאחר נפילת בנו.