מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ירחמיאל מלצר

הגיע לנתניה בשנת 1939 כעולה בלתי ליגאלי.
עבד בלשכת הבריאות הנפתית בנתניה כמפקח תברואי ומאוחר יותר כמפקח מחוזי.
סייע בפתרון בעיות מי הביוב של העיר וסילוק האשפה.
ייצג את גח"ל והליכוד במועצת הפועלים והיה חבר ההנהלה המרכזית של קופ"ח הכללית והועד הפועל של ההסתדרות מטעם הליכוד.