מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

משה לב עמי

נולד בהר טוב בשנת 1913 להורים יוצאי בולגריה.
סיים לימודיו במקוה ישראל.
בשנת 1941 נעצר ע"י הבריטים למשך 3 שנים על חברותו באצ"ל, ועם שחרורו עבר לנתניה והתיישב ברמת טיומקין.
היה נציג הסתדרות עובדים לאומית בלשכת העבודה, ובשנת 1956 החל לשמש יועץ תעסוקתי לנוער.
עם צאתו לגימלאות שימש כמורה מחליף בבי"ס "יהודה הלוי", חבר ועדת החינוך העירונית וחבר ועד המנהל של הישוב "גנים" בשומרון.
מטפל יום יום בנכה צה"ל.