מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

הרב יצחק הכהן וויינברג

נולד בירושלים בשנת 1911.
עם התייתמותו בגיל צעיר נשלח לאחיו בארה"ב.
הוסמך לרבנות וכיהן כרב בבתי כנסת בהרטפורד ובניו יורק, וכראש ישיבת סולובייצ'יק במשך 33 שנים.
בשנת 1974 חזר ארצה והתיישב בנתניה. מכהן כרב בית כנסת "היכל משה" ברח' טשרנחובסקי ומעביר שיעורי תורה ותלמוד.
עומד בראש קרן התורמת תשמישי קדושה לנערים חסרי אמצעים.