מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

דוד מלמד-הכהן

איש חינוך. מקים ומפעיל המרכזיה הפדגוגית בנתניה למען תלמידי ומורי העיר, בתיעוד עברה ובהובלת החינוך לטכנולוגיה מתקדמת


נולד בירושלים בשנת 1928. ב-1952 עבר לנתניה ועסק בתחום החינוך כמורה וכסגן מנהל. בשנת 1964 נתבקש להקים מרכזיה פדגוגית, לנהל אותה ולתת שרות לכל בתיה"ס בעיר ובאזור השרון בייעוץ, בהדרכה, בהשאלת עזרי הוראה ואמצעים אור-קוליים, פיתוח תוכניות לימודים, תצוגה ותערוכות. כשבאה דרישה מצד המורים להכין חוברת לימוד לתלמיד, על העיר נתניה, ראיין את עובד בן-עמי ז"ל, ראש העיר הראשון של נתניה, את יצחק מלר ז"ל, מן הראשונים, ואת המורה הראשונה, ציפורה ברונשטיין ועוד אישים והפיק חוברת עבודה אישית לתלמיד. כן צילם אתרים חשובים בעיר והתמונות הועמדו לרשות המורים לתצוגה בכיתה, ושיקופיות לתיעוד עברה של העיר. ב-24 השנים בהן ניהל את המרכזיה הפדגוגית, הוציא לאור חוברות לימוד בנושאים שונים ומגוונים כמו, מורשת עדות, ציונות, חינוך לדמוקרטיה ועוד. כן הדריך בסמינר למורים לחנ"ג "וינגייט" וב"תלפיות" בנושא טכנולוגיה בחינוך והוראה אור-קולית, וחוגי תלמידים מחוננים בצילום והפקה. ב-1987 פרש לגימלאות ונתבקש, ע"י המועצה הדתית, להקים מכון לבר-מצוה בבתי"ס ממ"ד טעמי-המקרא ומכשיר מבוגרים לחזנות, קריאה בתורה, הפטרה, מגילות, פיוטים ובקשות בנוסח ספרדי-ירושלמי ובנוסח אשכנזי. משמש כחזן בביהכנ"ס "זכור ליוסף" ומכין מקהלת תלמידים ליד ביהכנ"ס.