מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יפה זילברליכט

פעילה מרכזית בתנועת האשה הדתית-לאומית "אמונה", במסירות ובאהבה לכל נזקק וניצרך


נולדה בשנת 1933 בבוריסלב שבפולין.
עם פלישת גרמניה הנאצית נדדה עם משפחתה לסיביר, שם שהתה עד תום המלחמה.
ב-1957 עלתה לישראל והתיישבה בנתניה, ויחד עם בעלה גרשון ז"ל הקימה כאן משפחה לתפארת.
מיום בואה לנתניה, השתלבה בפעילות ציבורית ובעזרה לזולת בקרב השכבות החלשות. היתה פעילה בקליטת עלייה וידה תמיד במתן בסתר, בדאגה ובטיפול בנשים זקנות ונצרכות, במשפחות במצוקה קשה, שמצאו בה משענת בסבך הביורוקרטיה ובפיתרון בעיות מיידיות.
במשך השנים, הפכה לאחת הפעילות המרכזיות בתנועת האשה הדתית-לאומית "אמונה", וההזדהות בין עשייתה, ובין מגמות התנועה הינה מוחלטת.
הציבור, המכיר את יפה, רואה בה דוגמה וסמל לאשה המקדישה את כל זמנה למען טובת הציבור, בשקט, בצניעות ובהרבה אהבה לבריות.