מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יוסף דיין

מתנדב בקהילה הדתית ומכין תלמידים לעלייה לתורה


נולד במרוקו בשנת 1922 והתחנך ב"חדר" ובישיבה.
בשנת 1957 עלה לישראל והגיע לשכונת "דיור לעולה" בנתניה. במשך כ-30 שנה עבד כמוהל וכשוחט במועצה הדתית.
מיום שהגיע לנתניה, שימש כרב שכונתי, שוחט ומוהל, אב רוחני ומורה דרך לתושביה. אדם העושה למען עולים, קשישים ונזקקים, והכל בהתנדבות ולשם שמיים, כשביתו פתוח לכל דיכפין.
גם היום, בהיותו בגימלאות, ממשיך לפעול למען שלום בית בין זוגות מסוכסכים, עורך טקני ברית-מילה, בעיקר לילדי העדה האתיופית. מלמד בני-נוער לקראת טקס בר המצוה ועוסק ב"מתן-בסתר".
את עיקר זמנו ומירצו הוא מפנה עתה, בהתוויית דרכו של ביהכנ"ס ע"ש "אליהו הנביא", שהוקם לאחרונה בשכונה.