מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יפה גרשוני

מתנדבת ההופכת חיים קשים לקשים פחות, בפעילותה למען נכים, קשישים, חולי נפש, עולים ואסירים משוחררים


נולדה בירושלים בשנת 1919. מעת בואה לנתניה, בשנת 1960, הצטרפה למרבית האירגונים הולונטריים. לאורך כל השנים, בהן התמודדה עם הצורך בפרנסת משפחתה כשבעלה חולה, היתה מסוג המתנדבות ההופכות חיי אדם קשים, לקשים פחות.
כישוריה כמורה לחינוך גופני ולמחול, תרמו רבות לחברי "אנו"ש", "איל"ן", ובמרכז הגריאטרי מילאה, לאורך שנים, פונקציה חשובה בחיי החוסים. מתנדבת מסורה ב"אגודה למלחמה בסרטן", נענית לכל בקשה ומתייצבת לכל קריאה וצורך.
התנדבה ב"אמונה", ב"ועד למען החייל", ב"אקי"ם", ב"התאחדות עולי אמריקה" בנתניה, בצהרון הקשישים של עיריית נתניה, ולא השיבה ריקם פני איש מהמבקשים את שירותיה כמתנדבת בהוראת העברית ובחינוך גופני. עסקה רבות בקליטת עולי חבר העמים ואתיופיה, ובשיקום אסירים. מתנדבת ביחידה לשירות יעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי, מיום הקמת השרות, בנובמבר 1981. בשנות התנדבותה הרבות טיפלה בקשישים במצוקה וליוותה אותם במסירות רבה, ברגישות, בנאמנות ללא ללאות, ולא חסכה מזמנה ומכוחה למענם, ובלבד שתוכל לתרום ולהוסיף לאיכות חייהם בבדידותם ובמצוקתם.
מאפיינת את דרכה, שמחת חיים, הסוחפת את כל סובביה.